HAKİMİYYET__KAYITSIZ___ŞARTSIZ___ALLAH´INDIR
  ĺslam'ın devleti yoksa onu kurmak, varsa onu korumak, kadın-erkek her müslümana farzdır!________ ________________ __________Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!_________ ________________ _________ĺslam hem dindir, hem de devlettir, hem ibadet, hem de siyasettir.___________ _______________________ Din-devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur!__________ _______________ ___________________ ______________ _________ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm getirmiştir!
 
English
Deutsch
Kürtce
Bosnak

ANA SAYFA

E-Mail

 
Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

 

8 Kasım 201
28.Senesini dolduran Hak Hareketi
285610 dan beri

10187
M.Kemal (Atat.)


HİCRİ TAKVİM TÜRKÇE


HİCRİ TAKVİM ALMANCA
 
 

H U T B E L E R Cemaleddin Hocaoğlu (r.a.)

 HUTBE: 9-

 Hutbemizin mevzuu: İslam'ı tebliğdir

 Muhterem müslümanlar!

Bu hutbede sizlere tebliğ edeceğimiz meselelerden bir kısmını öz olarak cümleler halinde söyleyeceğim:

1- Hak yol İslam'dır.

2- Hakimiyet kayıtsız ve şartsız Allah'ındır.

3- İslam dini bir bütündür; parçalanamaz.

4- Devlet de İslam dininin bölünmez bir parçasıdır.

5- İslam'da namaz ve oruç gibi ibadetler ne ise devlette odur.

6- İslam'da siyaset vardır; Hatta İslam dini siyasetin tâ kendisidir.

7- İslam dini hem hükümdür, hem metoddur.

8- Şeriat demek; din demektir, Kur'an demektir, İslam demektir.

9- Hilâfet demek; İslam devletinin en yüksek makamı demektir.

10- Halife ise, İslam devlet reisi demektir.

11- Hakimiyeti Allah'tan başkasına tanımak şirktir.

12- Kanun yapmaya kalkan kimse kendisini put ilan etmiştir.

13- Günümüzüm putları; arkasına sığınılan bir heykel, bir şahıs veya bir sistemdir.

14- Bir memleketin, bir milletin putu, şeriat'ı kaldırıp onun yerine kanun yapan veya yaptıran kimselerdir.

15- Komünizm, kapitalizm, sosyalizm, liberalizm, kemalizm, demokratik sağ veya sol, laisizm gibi İslam'a ters düşen düzen, ne kadar sistem ve izm varsa onların hepsi puttur.

16- Demokratik düzen İslam dini ile bağdaşmaz.

17- İslam dini aynı zamanda bir dünya nizamıdır.

18- Tevhid, Yani Allah'ın birliği inancı dinin temelidir.

19- Tevhid demek, her işi şeriat'a göre yapmak demektir.

20- Laik düzen küfür ve kâfir düzenidir.

21- Müslümanların anayasası Kur'an'dır.

22- Bir damla necis bir kazan suyun murdar ettiği gibi, Allah'ın nizamından başka bir nizam tanımak da dini yıkar, berbat eder.

23- Bir kimse hem muvahhid hem müşrik olamaz.

24- İşlerinin bir kısmını Allah nizamına göre, bir kısmını da put nizamına göre yürüten kimse yine putperesttir.

25- Kâfirleri dost edinenler onlardandır.

26- Mü'minlerin dostu Allah'tır, Peygamberi'dir ve namaz kılan ve zekât veren mü'minlerdir.

27- Namazı veya zekâtı dinden ayırmak nasıl putperestlik ise, devleti de dinden ayırmak putperestliktir.

28- Namazı, orucu kaldırmak nasıl şirk ise, şeriat'ı kaldırmak da aynı şekilde şirktir ve kâfirliktir.

29- Namazı kaldıran nasıl kâfir olursa, içki veya faiz yasağını kaldıran da öylece kâfir olur.

30- Namazı hor görmek nasıl kâfirlik ise, başörtüsünü hor görmek de öylece kâfirliktir.

31- Allah'ın indirdiği ayetlerle hükmetmeyenler kâfirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır.

32- Bütün bu saydıklarımızı cemaata söylemeyen; caminin kürsü ve minberinin gündemine getirmeyen hocalar mel'undur.

33- Mel'un olan bir hocanın arkasında namaz olmaz.

34- Bir hocanın la'netten, yani mel'un olmaktan kurtulmasının tek yolu vardır: O da tevbe, ıslah ve kelleyi koltuğa alarak bugüne kadar söylemediklerini her fırsatta açık açık söylemek, diliyle, kalemiyle cemaata anlatmaktır.

35- Küfür anayasasına oy verenlerin tevbelerine gelince: O anayasayı da onu yapanları da reddedip buğz edecek, onlardan nefret edecek, onları düşman bilecek ve bunları da açık açık söyleyecektir.

İşte muhterem kardeşlerim!

Bunları cümle cümle ezberleyeceksiniz, çocuklarınıza ezberleteceksiniz, her yerde ve her fırsat buldukça bunları söyleyeceksiniz. Bunlar, İslam'ı tanıtan, İslam'ı ifade eden ve özellikle İslam'ın devletini ortaya koyan şiarlardır, ifadelerdir. Tebliğ cemaatının tebliğ edecekleri cümleler işte bunlardır. Esasen her müslüman tebliğcidir. Bilebildiği kadar tebliğ edecektir ve bu aynı zamanda emr-i mâruf ve nehy-i anil münkerdir ve farzdır. Bunları tebliğ edip etmediğinden ahirette sorulacaktır.

 HUTBE - 1 "Fatiha" suresidir

HUTBE - 2   Kur'an-ı Kerim'e göre insan

HUTBE: 3-
İmandır

HUTBE: 4- Kâfirlerdir

HUTBE: 5+6 Münafıklardır

HUTBE: 7- Tevhid

HUTBE: 8-
İman ve kanundur

HUTBE: 9- İslam'ı tebliğdir.1

HUTBE: 10 -
 İslamı tebliğdir.2

HUTBE: 11-
HİCRİ TAKVİMİN ÖNEMİ!..

HUTBE: 12-
Mü’minler Olarak Kainattaki Dayanışmayı Örnek Almalıyız!


HUTBE: 13-
12 EKİM 2004 TARİHİNİ UNUTMADIK!..


HUTBE: 14-NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ!..

HUTBE: 15-HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR!

HUTBE: 16-YÜCE KİTABIMIZ KUR’AN!

HUTBE: 17-Haberi araştırmaktır


   
www.seriat.net. Tüm Hakları Saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz