Seriat.net

Yine bir Hicrî yılın sonu yaklaştı!
image_pdf

EY MÜSLÜMAN!
1436 HİCRΠTAKVİMİ’Nİ ALDIN MI?

Müslümanların yılbaşısının 1 Muharrem’le başladığını bilip, müslümanlar arasında yaymaya çalışan tüm gerçek camii ve mescidlerde bulabilirsiniz!..


ARABÇA’YI BÜTÜN MÜSLÜMANLAR ÖĞRENMELİDİR!
image_pdf

KUR’AN LİSANINI ÖĞRENMEK ZOR DEĞİLDİR!

Biz müslümanlar için bu lisanı öğrenmek hiç de zor değildir. Bir veya iki senede Almanca’yı öğrenen gençler Arapça’yı daha kolay ve daha az zamanda öğrenirler. Yeter ki, samimiyetle ve ihlasla ellerindeki imkânları değerlendirsinler! Her ne kadar kemalist rejim, lisanımızdaki Arapça kelimeleri değiştirdi ise de yine de kalan veya hatırlanan kelimelerin sayısı çoktur. Kalem, defter ve kitap gibi kelimeler hâlâ kullanılmaktadır.

 

İBADET OLUŞU:

İnsanımız bilmeli ki, Kur’an lisanını öğrenmek aynı zamanda bir ibadettir; kelime başına sevabı vardır. Bir bab öğrenmek, bin rekât namaz kılmaktan daha sevabdır. Kaldı ki:

Aslında bir farz-ı kifaye ise de yeniden Kur’an devletini kurmak için yola çıkan bir kuruluş, devletin her kuruluşunu yeniden ihya edecektir. Tarihini kendi kaynaklarından bilecek, talim ve terbiye müesseselerini tesis edecek, mektep ve medreselerde muallim ve müderrislerini, mahkemelerde hakim ve avukatlarını, askeriyedeki zâbit ve paşalarını kendi hars ve akidesine göre hazırlayacaktır. Bütün bunlarda ve bunların yetişmesinde Arap lisanı esastır.

Elhasıl Kur’an lisanına vakıf bir ordu yetiştirmemiz zaruridir. O halde buna ve bu davaya inanmış insanımızı ve hususiyle gençlerimizi seferber etmemiz farzdır. Karşı çıkmak veya tembellik yapmak günahtır, haramdır!

 

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-

stamp

Emir’ül Mü’minin ve Halifet’ül Müslimin


KURBAN KAMPANYASI

KURBAN GÖNDERENLER LİSTESİ

“Der Spiegel“ dergisi Anadolu insanı tarifi!

TEBLİĞ HAREKETİMİZ 31 YAŞINDA!..
image_pdf

TEBLİĞ HAREKETİMİZ 31 YAŞINDA!..

cemaleddin hoca BARBAROS HAREKETİ;

“Ahde vefa eden bir harekettir!
Verilen sözü yerine getirmektir!
Bundan asla vazgeçemeyiz! Zerre kadar taviz veremeyiz!
Ama arkamızda az kimse kalır, çok kimse kalır veya hiç kalmaz. Bu mühim değildir!
Aklı kesen gelir. Tek de kalsak yoldan dönmeyeceğiz! Herkes de bu büyük davanın adamı olamaz. Layık olmayanlar; ya yolun başında veya herhangi noktasında kendilerini safdışı ederler.
Vermiş oldukları sözleri ayaklarının altına alırlar…
Cenab-ı Hakk cümlemizi; hainlerin, münafıkların, mel’unların durumuna düşürmesin ve bunların şerrinden de müslümanları korusun! Amin!..”

stamp

——————————————————————

Cemaleddin Hocaoğlu (Kaplan) -Rh.a.-

Emîr’ül-Mü’minîn ve Halîfet’ül-Müslimîn

- 17.12.1983 -

 


3 ZİLKAİDE 1403
ADALET VE AYDINLIK DEVRİNİN BAŞLANGICIDIR!

İSLAM’IN DEVLETİ’NE GİDERKEN…
image_pdf

İSLAM’IN DEVLETİ’NE GİDERKEN…

1- Gaye vahye dayanacak, yaniİslam’ın devleti;

2- Gayeye götüren yol ve metod da vahye dayanacak, yani Peygamberin hayatında uyguladığı ve takip ettiği tebliğ metodu;

3- Bu yolda yürürken asla taviz verilmeyecek, yani kırılacak, ama eğilmeyecek!

Bu üç maddenin yüzde yüz (%100) doğru olduğu iddia edilip üzerinde durulmuştur.

 

Her gün geçtikçe bu maddelerin doğruluğu isbat edilmektedir. Yani bedii bir şekilde apaçık kendini göstermektedir.

Buna binaen „Kaynak Kur’an, örnek Peygamber“ diyerek yola çıkılmış, ilim silahına da sarılarak, sabırlı ve teenni bir şekilde hareket edilmiştir.
Onların, yani parti metoduyla hareket edenlerin gayesi vahye dayanmıyor, gayeye götüren yol ve metod da vahye ve Peygamber metoduna dayanmıyor, aksine ters düşüyor. Ve o yolda taviz üstüne taviz veriyorlar! Ne yazık ki, verdikleri tavizler, rejimle iç içe uyguladıkları politikaları da kendilerine kâr yerine zarar getirmiştir. 

Haberler

Gündem

Videolar


Yazılar ve Yorumlar

Sizin için Seçtiklerimiz