English
Deutsch
Kürtce

ANA SAYFA

 
Cemaleddin Hocaoğlu
 
M.Metin Müftüoğlu
 

E-Mail

Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

M.Kemal (Bilgiler)
LAİKLİK

8 Kasım 201
33.Senesini dolduran Hak Hareketi
285610 dan beri

   


KURBAN BAYRAMINI KARŞILARKEN
(Bayram Cuma günü 01.09.2017)

''Gerçekten biz sana Kevseri verdik. O halde hemen Rabb'in için namaz (kurban bayramı namazını) kıl ve kurban kes! Doğrusu sana (ebter diyerek) düşmanlık eden, kendisi ebterdir (nesli kesilmiştir)!'' (Kevser Suresi)


Kurban Listesi


Kurbana Ait Sualler ve Cevaplar

Sual: Bayram namazı ne zaman ve nasıl kılınır?
Bayram namazı nedir?
Hutbesi ne zaman okunur?
Bayram namazı nasıl bir namazdır?
Kimin kıldırması lazımdır?Teşrik Tekbirinin anlamı:

Sual: Teşrik Tekbirleri nedir ve ne zaman yapılır?

Cevap: Teşrik’in lügavî manası: Pastırmanın güneşte kurutulması demektir. Eyyam’üt-Teşrik ise, çöl Araplarının kurban etlerini kuruttukları Zilhicce’nin on bir, on iki ve on üçüncü günleridir.
Kurban bayramının birinci gününe „Yevm-i Nehr“, diğer üç gününe de „Eyyam-i Teşrik“ denir.
Bayramdan evvelki gün ise „Yevm-i Arefe“dir ki, Zilhicce’nin dokuzuncu günüdür. Ramazan-ı Şerif bayramında Arefe yoktur.

Arefe gününün Sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar 23 farz vakit namazını müteakip bir defa;
 „Allahü Ekber, Allahü Ekber, La İlahe İllallahü Vallahü Ekber. Allahü Ekber Velillâhil Hamd!“ diye Tekbir alınır ki, buna da „Tekbir-i Teşrik“ denir.

"Allah herşeyden (büyük) ve yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur".

Teşrik tekbirleri, fukahanın bir çoğuna göre vaciptir.

Bu hususta, münferid ile muktedi, misafir ile mukim, köylü ile şehirli, erkek ile kadın müsavidir.Küfür Sistemi Demokrasi:

15 Temmuz gibi oyunlar ile birlikte, içerisin de ki rekabeti arttırabilmek için
kutuplar oluşturmakta ve dost/düşman oyunlarıyla, insanımızı meşgul etmektedir.

Toplumumuz, asıl düşmanı olan demokrasiyi ve kemalizmi unutarak, sahte kurtarıcıların cephesinde yer almaktadır.

Şeriat düzenini inşa etmeyi gündeminde çıkaran her hareket, İslami hedeften ayrılmış ve sapmış bir harekettir.

Farkında olsun veyahut olmasın, içerisinde yaş adığı düzeni kabul ederek, onu desteklemek, korumak ve güçlendirme gayretindedirler.


DEMOKRASİYE MESAFE TUTUP, ONA KÜFÜR DİYEMEYENLER,

ZAMANIYLA BU KÜFÜR DÜZENİNE SICAK BAKAR,

İLERİYE GİDEREK

DEMOKRASİYİ İSLAM DİNİNDEN ZANNEDER,


BİR ADIM İLERİ DE İSE,


ABD´NİN DÜZENİNİ, ALLAH´IN ŞERİATIN´DAN ÜSTÜN GÖRMEYE BAŞLARLAR!EY MÜSLÜMANLAR!

ĺslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştırmeyin.

ĺslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağçekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maasi elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!

Cemaleddin Hocaoğlu


Kemalist devlet güç ve hakimiyyetini Ümmet-i Muhammed'den değil,
kafirlerden ve kafir güçlerden almaktadır!

M. Kemal´in babası kim?

(Ümmet Gazetesi, 15.09.1988)


Anayasalar arasında ki farklar:

Kur´an anayasası

ve

diğer anayasalar.ABD kara tarihine, bir katliamı daha ilave ederek, onu gururla kabul etti:
Musul´da ki katliamı biz yaptık!

Amerika ve çete koalisyonu, 23 Mart'ta Musul'da 200'den fazla sivilin öldüğü katliamdan sorumlu olduklarını açıkladı.Katil Amerika´yı ve koalisyon çetesini, bu katliamdan dolayı, mahkemenin karşısına kim çıkaracak?
Hangi hâkim Amerika´yı yargılayacak ve kalemini kıracak?
Hangi güç Amerika´nın hak ettiği cezayı uygulayacak?

Bu güç, İslam dininden başkası değildir.
Amerika´nın yakasına yapışarak, tarihinden bu zamana kadar yaptığı katliamların hesabını soracak, İslam´ın Şeriatıdır…

Şeriatın verdiği kararın uygulayıcısı ise, müvahhid Müslümanların ta kendisi.
Şimdi anlıyor musunuz, katillerin ve çetelerin, İslam ahkâmına düşman olmalarının sebebini?


 

Anayasa´nın Eskisi Yenisi Olmaz!

Ya İslam dinine uygun, Kur´an ve Sünnete uygun Müslümanların anayasasıdır!
Ya da İslam dinine ters düşen, Müslüman olmayanların anayasasıdır!


Erdoğan´ın anayasası demokratik ve laik bir anayasa olduğuna göre,
temel yapısında, Kenan Evren´in anayasasında farkı yoktur.

Demokratik düzeni ve laikliği savunanlar arasında fark olmadığı gibi:
Birinin adı Evren´in anayasası olsun, diğerinin adı Erdoğan´ın anayasası olsun…

İkisini de imanımız gereği red ve inkar ediyoruz!

Bizler, Allah´ın Kur´an-ını kabul eder, Şeriat devletini hedefler ve sadece İslam anayasasını kabul ve tasdik ederiz.


Fethullah ile Erdoğan´ın ortak tarafları

1.       Amerika´nın : „Ilımlı – İslam – Projesi´nin“  baş mimarları:

Erdoğan, politik alanda, BOP (Büyük Ortadoğu Projesi´nin) eş başkanı.

Fethullah
, maneviyat ve ilim alanın da, papazlar ve CIA ile iç içe.


2.       T.C´nin yönetim koltuğunu 10 sene birlikte paylaştılar ve ortaklaşarak kullandılar.


3.       Demokrasi havarileri olarak İslam Ülkelerinde, Batı´nın Truva atı görevini üstlendiler.


4.       Anadolu insanını Şeriat düzenin de uzaklaştırarak, kemalizm´e ve demokrasiye asimile edip taptırmaya çalışmaktalar.

Demokrasi, laiklik ve kemalizm...Tarihin çöplüğüne aday, İslam düşmanı düzenlerdir.

Müslümanlar olarak, s
eçimimiz ezelden ebede:

Dinimiz İslam,
Kitabımız Kur´an,
Yolumuz Şeriat,
Örnek ve önderimiz Muhammed Mustafa (s.a.v),

Yegane hedefimiz: Kur´an-ın anayasa,
Ş
eriat´ın kanun ve devletin, İslam olmasıdır.

Bundan gayrisini ret ve inkâr ediyoruz.


Güçlü Bir Devlet:

Güçlü bir devlet, sağlam ve Rabbani cemaatlere, sağlam ve Rabbani cemaatler,
sağlam ve Rabbani ailelere, sağlam ve Rabbani aileler de, sağlam ve Rabbani
fertlere dayanır
.

Mantıki bir kaide: "O halde sağlam ve Rabbani bir devlet, sağlam ve
Rabbani fertlere istinad eder!"

Şunu da ifade edelim ki, Rabbani bir devletin, Rabbani fertleri, "batıl sistemler" ve
"şeytani metodlar" takip edenlerin, taviz verenlerin, rejimle uzlaşanların kurslarında,
okullarında, yurtlarında yetişmez.

tun ve putçuların nezaretinde Allah erleri yetişmez.
Yetişmesine de imkân ve ihtimal yoktur.


Muhammed Metin b. Cemaleddin Müftüoğlu (Kaplan)
Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin

 KANUN KOYMA ALLAH’A MAHSUSTUR

Beyyine 5 (Hakimiyyet)

ĺslam Dini Nedir ve Ne Değildir?

Yeni Dünya Düzeni mi?!.


H a r e k e t i m i z i n - - T e m e l - - P r e n s i p l e r iŞirkin Cezası (MP3)

İman ve Sebat (MP3)

Emîr´ül-Mü´minîn ve Halîfet´ül-Müslimîn Muhammed Metin Müftüoğlu´nun
Hal Tercemesi

 

 

 Kemal Ataput = Putların Atası


ALLAH (cc)´I BİRLEYEN BİR MÜSLÜMAN, DEMOKRASİNİN BIR KÜFÜR DÜZENİ OLDUĞUNU İDRAK VE İKRAR ETMELİDİR!

Bu
hakikatı haykırmayanlar, ya bilmediklerinden veyahut da bilinçli olarak bu gerçeği söylemiyorlar.

Bilmeyenlere sözümüz yoktur, hatayı ilk sırada kendimizden görmeliyiz, çünkü gereği şekilde tebliğ görevimizi yerine getiremediğimizden, bu durumdan mesuluz. Kendileri de hakikatları araştırmadıklarından dolayı bir o kadar sorumuludurlar.

Bilinçli ve kasıtlı olarak bu gerçeği gizleyenlerin Hak Dinini, zalimlerin ve kafirlerin isteğine uygun yorumladıklarını görmekteyiz.

İstedikleri, İslam dininin demokrasiyiküfrü- hoş gören, hak ile batılı birbirine karıştıran din halini almasıdır.

Bunlar, zalimin (Amerika ve Avrupa´nın) bir gülücüğü uğruna (makam ve para), zulme çanak tutan liderler ve hocalardır.

Onlara ve demokratlara kesin ve net cevabımız:

DEMOKRASİ VE LAİK DÜZENİN İSLAMDA YERİ YOKTUR

 • İSLAM DİNİ LAİK REJİMLE BAĞDAŞIR MI ?
 • Dünyayı Fesada Veren ĺki Put
 • Laik düzen Türkiye´nin baş belası..
 • Demokrasi Simsarları
 • Batıl Sistemler ve Hocalar
 • Devletsiz Bir ĺslam Dini Düşünülemez!
 • ĺki şey Arasında Tercih
 • ĺslam ve Demokrasi

  HABER / YORUM

 • İSLAM DİNİ LAİK REJİMLE BAĞDAŞIR MI ?
 • İSLAM HÜKÜMETİ VE İSLAM DEVLETİ
 • KAFİR ANAYASYA HAYIR!
 • KANUN KOYMA ALLAH’A MAHSUSTUR
 • Müslümanlar ve Hilâfet
 • Neden Şeriat?
 • TEK DÜŞMAN İSLAM!
   

  B İ L D İ R İ L E R


 • Hâkimiyyet –1-
 • Devlete Gidiş Yolu Parti mi, Tebliğ mi?
 • Batıl Sistemler ve Hocalar
 • Dünyayı Fesada Veren ĺki Put
 • Gençlere Tebliğ Mahiyetinde Açık Mektup
 • Devletsiz Bir ĺslam Dini Düşünülemez!
 • ĺki şey Arasında Tercih
 • Kendimizi Tekrar Tanıma!
 • Yeni Neslin Görevi

  VAAZLAR / V I D E O

 • TEŞHİS VE TEDAVİ
 • İKİ DİN VE BİZ
 • HAK VE BATIL

   


  İSLAMİ BİLGİLERİ CD´YE YÜKLEYİP ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ

   

  Die Rechtsschulen -

  Mezhepler

  Hüküm ve

  Hákimiyyet

  Allah'a mahsustur!

  Günün Sohbeti

  البينات1
  (Beyyine-1) -YENİ-

  2البينات  

  (Beyyine-2)

  الحاكمية
  البيّنات 5

  (Hakimiyyet)


  هل النظام العالمي الجديد؟
  (Yeni Dünya Düzeni mi?)
  _______________  HİTABELER
  _______________


  Die ganze Zeitschrift DIA
  zum Download!
  (DIA-Almanca dergisinin bütün
  sayisini indirip-tebliğ amacli
  coğaltilabilinir!


  M. Kemal'in ilke ve inkilabları ĺslam'a ve müslümanların inancına ters düşmektedir!


  _______________


  Avrupa'da Hicret
  (Sayı 1, 10.01.1983)


  Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!


  Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!


  _______________

   

  ĺslam aynı zamanda bir hukuk devletidir!

  _______________

  ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm
  getirmiştir!

  _______________


  ĺbadetsiz ĺslam olmayacağı gibi, siyasetsiz de ĺslam olmaz!

   

  _______________  ĺslam'ın devletini kabul etmemek bir takım farzları kabul etmemek demektir. Farzı kabul etmemek ise insanı kâfirliğe götürür!

  _______________

  Bir yerde müslümanlar varsa orada ĺslam vardır. ĺslam varsa orada onun devletinden ve siyasetinden bahsetmek de vardır!  _______________


  Her müslüman, ĺslam devlet reisini tanıyacaktır, tanıması farzdır!

   

  _______________


  Din ayrı şey, devlet ayrı şey demek, her fitnenin ve melanetin başı olmustur!

  _______________


  Cumhuriyet'in gelişiyle medreselere sed çekildi!

  _______________


  ĺlimsiz ne tefsir yapılır ne de dervişlik!

  _______________


  ĺlim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite olmalıdır!

  _______________


  ĺlim tahsil etmek için kadın-erkek, genç-ihtiyar istisnasız hepinizin günde bir iki saatlik zaman ayırması elbette mümkündür ve imkân dahilindedir!

  _______________


  Bir ĺslam Devleti'nın kuruluşunda önce bir ilmî heyet meydana getırilir!

  _______________


  ĺdareyi yani icraati, ilmin ve muttaki âlimlerin emrine vermek şarttır!

  _______________


  Mensublarımız hem kendilerini hem de aile ve efradını eğitim ve öğretime tabi tutacaklardır!

  _______________


  Hoca efendiler mevcut bilgisiyle yetinmeyecek, her gün kitab okuyacak, yeni yeni meseleler öğrenecektir!

  _______________


  Muhtaç olduğu ĺlimleri tahsil etmek, erkek-kadın her müslümana farz-i ayindir!

  _______________  Allah'a asker olma şerefini üzerine alma niyet ve maksadını hedefleyen şu cemaata 12 ilmi tahsil etmek farz-i ayn hükmündedir!

  _______________


  Bütün camilerimiz ĺlim yönünden birer üniversite olmalıdır!

  _______________


  Hoca demek, 12 ilme asina demektir!

  _______________


  Tagutu red ve inkâr insani Tevhid'e götürür!

  _______________


  Günümüz müslümanının en önemli meselesi Tevhid'dir!

  _______________


  Mekke'de ele alınan mesele hemen hemen sadece Tevhid'dir!

  _______________


  La ilahe illallah demek suretiyle uluhiyyet Allah'a tahsis edilmiş olur!

  _______________


  Allah'ın kanunları varken insanlar tarafindan konan kanunlara uyanların müşrik olacaklarında şüphe yoktur!

  _______________


  Mü'minleşen ve imanını muhafaza eden o kimsedir ki, onun her halkı ve her yönü Tevhid'dir!

  _______________


  Peygamberler ve tagutlar arasındaki asıl mücadele hakimiyyettir, Tevhid ve şirktir!

  _______________


  Tagutu, putu ve her türlü put sistemini red ve inkâr eden kişiler Tevhid ehlidir!


  _______________


  Müslümana devlet, hava ve su gibi lazımdır, vacibtir!

  _______________


  ĺlme hürmet etmek ve saygı duymak bir vecibedir!

  _______________


  Dinden taviz vermek
  caiz değildir, haramdır.
  Çok ağır cezayı gerektirir!

  _______________

  Devleti ĺslam olmayan müslüman esirdir!

  _______________

  Tevhid ve iman hareketinın
  önü alınmaz!


  _______________


  ĺlim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite olmalıdır!

  _______________  Tagutu red ve inkâr insanı Tevhid'e götürür!

  _______________


  ĺslam devleti şirki reddetmiş,
  Tevhid'i getırmiştir!

  _______________  Ehl-i batıl şeytanî zekasını
  kullanarak önce taviz koparma yoluna gitti ve
  taviz üstüne taviz kopardı

  _______________  ĺslam'ın devleti yoksa onu kurmak, varsa onu korumak, kadın-erkek her müslümana farzdır!
  ________ ___________

  _______________  Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!
  ________
  _______________


  ĺslam hem dindir, hem de devlettir, hem ibadet, hem de siyasettir.
  ___________
  _______________


  Din-devlet birbirini tamamlayan iki unsurdur!
  __________ _________________
  _____________ ______

  ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm getirmiştir!