8 Kasım 201

  TR AR  DE

ANA SAYFA

 
Cemaleddin Hocaoğlu
 
M.Metin Müftüoğlu
 

E-Mail

Kitaplar:

Hilafet ve Halife

Beyyine - 1 -

Beyyine - 2 -

Beyyine - 3 -

Beyyine - 4 -

Hakimiyyet -5 -

M.Kemal (Bilgiler)

LAİKLİK

 

8 Kasım 20185610 dan beri

   

HİCRİ TAKVİM 1441 YÜKLEMELİ

................

,,,,,,,,, , Türkçe (Avrupa) ,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, , ,,,,,,,,, , Türkçe (Türkiye)

Almanca (Avrupa)Bu yol bereketli ve güzel. Bu yol sabır ister, düzgün, uzun ve ince!

Nefesini kısa tutanlar dayanamaz, bu yolun cilveli meşakketine!

Katarlar katranı şifâ niyetine, döşerler dikenli yorganı rahata ermeye!

Yolun sonu, sonsuz bir yolculuk! Kaçmak istenilene varmak, ne diye!


Nefis çile ister, boşluğa gelmez! Haline bırakıldığı an, inanın halsiz kalmaz!

Hisleri körertir, düşünceyi zapt eder! Benliği eğer büker, kepazelikle bırakmaz!

Cemaleddin Hoca Efendi´den uyarılar:


 • Halka karşı terörü göze alan ve uygulayan, diktatör kasap M.Kemal:


  MÜSLÜMANLARIN ÇİLESİ BİTMİŞ; KÜFRÜN DE MİYADI DOLMUŞTUR!..

  Ahmed İbn-i Hanbel’in sened-i sahih’le rivayet ettiği Hadis-i Şerif:


  ’’İçinizde Nübüvvet Allah’ın dilediği müddet devam edecek sonra kalkmasını murad ettiği vakit Allah onu kaldıracak. Sonra, Nübüvvet yolu üzere bir Hilâfet (Halifelik) olacaktır.

  Bu da Yüce Allah’ın dilediği zamana kadar devam edecektir. Sonra ısırıcı hükümdarlık olacak, Allah’ın dilediği müddet devam ettikten sonra kalkacak. Sonra zorba (cebrî bir idare) kurulacak, Allah’ın dilediği miktar hüküm sürecek sonra kaldırmayı murad ettiğinde kaldıracak.

  Sonra Peygamberlik yolu üzere (idare) Hilâfet olacak. Sonra Peygamber (s.a.v.) sustu!..’’

  Beş devir:Hadis’i tahlil edersek karşımıza beş dönemli bir tablo çıkacaktır:

  1- Nübüvvet; Peygamberlik devri;

  2- Halifeler, Hülefa-i Raşidin devri;

  3- Isırıcı hükümdarlık devri (Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Anadolu Beylikleri ve Osmanlılar);

  4- Zorba ve dikta bir devir, (Anadolu da Cumhuriyet ve İslam âleminde diktatörlük devri);

  5- Başa dönen ve Peygamberlik devrini esas alan Hilâfet devri!

  Müslümanlar olarak, bu zillet ve perişanlıktan kurtulma, dünya ve ahiret saadetine mazhar olmak ancak Saadet ve Hülefa-i Raşidin devrine dönmekle mümkündür!

  Zulüm ve istibdat her zaman sürüp gitmez ve gidemez. Bir müddet meydanı boş bulur, at oynatır ve inkıraza uğrar, pili biter.
  Bugün İslam dünyası bu zulüm ve haksızlıkların acısını çekmektedir. İnşaallah bu acılar son acılar olacak ve müjdelenen günün doğuşu da pek yakın olacaktır.

  Uzun veya kısa beklenilen gün mutlaka gelecektir! Bunu göremeyen cahillere veya görmek istemeyen hainlere ne söylesek faydasızdır!

  Öyle bir günün arefesindeyiz ki, o gün için artık Müslümanların çilesi bitmiş, kâfirlerin de, zalimlerin de, müstekbirlerin de miyadı dolmuştur.

  İşte böyle bir günün arefesindeyiz ve o günün gelmesini yakından beklemekteyiz.


  Âlimler sıradan kimseler değildir.

  Anlayışları
  , basîretleri, ferâsetleri ve cesaretleri ile diğerlerinden ayrılırlar. Âlimin en önemli görevi içinde bulunduğu toplumu bilgilendirmek ve Allah’ın rızasına uygun şekilde toplumu inşa etme hususunda ilmini, kalemini, zamanını, imkânlarını kısacası her şeyini seferber etmesidir.
  Âlim, ümmetin ileri gelen şahsiyeti demektir. Âlim, her hususta İslam’ın izzetini koruyan, İslam’ın hâkimiyeti için gayret sarfeden kimsedir.

  Âlim; yöneticiler zulüm ve adaletsizliğe sapınca onlardan ayrılan ve onlara karşı İslamî bir tavır takınan kimsedir. İslam âlimlerinin, Allah’ın emirlerini çiğneyen yöneticilere yaltaklık eden İsrailoğulları âlimlerinden ayrı bir özellik taşıması, İslamî izzetin gereğidir. Bu tavır İslam âlimlerinin takınması gereken bir tavırdır.

  Vefatının 24. Sene-i Devriyesinde kendisini hayır ve rahmetle andığımız merhum Hoca’mız Cemaleddin Hocaoğlu da ilmiyle amel eden, ferâset ve takva sahibi gerçek manada Peygamber varisi bir âlimdi.

  “Âlimlere de şefaat etme hakkı verilecektir.“ Hadis-i şerif fehvasınca Hoca’mızın şefaatına nail olmayı CenabHakk’tan dua ve niyaz ederiz!

   


  RAHAT - HUZUR VE NEŞE İÇİN:

  GÖNÜLLER RAHAT OLSUN:
  GÜNLÜK ZİKİR İLE (Elhamdülillah-Salavat-La İlahe İllallah)


  EVLER HUZUR BULSUN:
  GÜNLÜK EV SOHBETLERİ İLE (Efendi-Hanım-Çocuklar)


  CAMİLER NEŞE İLE DOLSUN:
  HAFTALIK AİLE DERSLERİYLE (Bütün Cemaat)  ALLAH YOLUNDA SEHADET VE SEHIDLIGIN ÖNEMI

  HUTBE: 11-HİCRİ TAKVİMİN ÖNEMİ!..

  HUTBE: 12-
  Mü’minler Olarak Kainattaki Dayanışmayı Örnek Almalıyız!


  HUTBE: 13-
  12 EKİM 2004 TARİHİNİ UNUTMADIK!..

  HUTBE: 14-NASIL YAŞARSANIZ ÖYLE ÖLÜRSÜNÜZ!..

  HUTBE: 15-HER NEFİS ÖLÜMÜ TADACAKTIR!

  HUTBE: 16-YÜCE KİTABIMIZ KUR’AN!

  HUTBE: 17-HABERLERİ ARAŞTIRMAK


  Yine bir seçim, yine şu kokuşmuş sistemi meşrulaştırma çabası!

  Yirmi altı sene boyunca Kemal-İnönü diktatörlüğü ve beş yüz bin Müslümanın katledilmesi (1924-1950).

  Elli üç senedir de demokrasi ve askeri ihtilaller ile zulüm ve uyuşturma! Bunun da ilerisinde,

  Anadolu İnsanını dinsizleştirme gayretleri (1950-2003).

  Son on beş senedir de, insanımızı sistemle barıştırma adına, uyuşturma avutma ve hıristiyanlıştırma gayretleri (2003-2018).

  Sistemin yeni tuzağı ise: İnsanımızı para tuzağına çekerek borçlandırıp, dinini, hürriyetini ve hüviyetini elinde almaktır.

  Halkımız bıktı artık kemalizm, demokrasi ve kapitalizm ´den.

  Denemeler bitsin artık son bulsun. Yok olsun kemalizm, onun düzenbazları ve oyunları!

  Seçimini yapanlara, demokrasiyi mi sunuyorsunuz?

  Vallahi de İslam, billahi de Şeriat!


  TAKVIM 1440 : Türkçe/Avrupa - Türkçe/Türkiye - Almanca-Avrupa


  VAAZ-U NASİHATLAR ARSİV

  DEMOKRASİYİ TÜMÜYLE RED EDİP, ONA KÜFÜR DİYEMEYENLER..

  ZAMANIYLA BU KÜFÜR DÜZENİNE SICAK BAKAR, İLERİYE GİDEREK
  DEMOKRASİYİ İSLAM DİNİNDEN ZANNEDER, BİR ADIM İLERİ DE İSE,

  ABD´NİN DÜZENİNİ, ALLAH´IN ŞERİATIN´DAN ÜSTÜN GÖRMEYE BAŞLARLAR!


  EY MÜSLÜMANLAR!

  ĺslam'ın meselelerini saklamayın, tahrif edip de değiştırmeyin.

  ĺslam'ın düşmanlarına yaranmak, yağçekmek veya talep ve arzularını yerine getirmek, makam ve mevki elde etmeyi, mevcut makam ve maasi elden kaçırmamayı göz önüne getirerek, taviz verir müsamaha gösterirseniz davayı kaybedersiniz!

  Cemaleddin Hocaoğlu


  Kemalist devlet güç ve hakimiyyetini Ümmet-i Muhammed'den değil,
  kafirlerden ve kafir güçlerden almaktadır!

  M. Kemal´in babası kim?

  (Ümmet Gazetesi, 15.09.1988)


  Anayasalar arasında ki farklar:

  Kur´an anayasası

  ve

  diğer anayasalar.   

  Anayasa´nın
  Ya İslam dinine uygun, Kur´an ve Sünnete uygun Müslümanların anayasasıdır!
  Ya da İslam dinine ters düşen, Müslüman olmayanların anayasasıdır!


  Erdoğan´ın anayasası demokratik ve laik bir anayasa olduğuna göre,
  temel yapısında, Kenan Evren´in anayasasında farkı yoktur.

  Demokratik düzeni ve laikliği savunanlar arasında fark olmadığı gibi:
  Birinin adı Evren´in anayasası olsun, diğerinin adı Erdoğan´ın anayasası olsun…

  İkisini de imanımız gereği red ve inkar ediyoruz!

  Bizler, Allah´ın Kur´an-ını kabul eder, Şeriat devletini hedefler ve sadece İslam anayasasını kabul ve tasdik ederiz.


  Bundan gayrisini ret ve inkâr ediyoruz.

  Güçlü Bir Devlet:

  Güçlü bir devlet, sağlam ve Rabbani cemaatlere, sağlam ve Rabbani cemaatler,
  sağlam ve Rabbani ailelere, sağlam ve Rabbani aileler de, sağlam ve Rabbani
  fertlere dayanır
  .

  Mantıki bir kaide: "O halde sağlam ve Rabbani bir devlet, sağlam ve
  Rabbani fertlere istinad eder!"

  Şunu da ifade edelim ki, Rabbani bir devletin, Rabbani fertleri, "batıl sistemler" ve
  "şeytani metodlar" takip edenlerin, taviz verenlerin, rejimle uzlaşanların kurslarında,
  okullarında, yurtlarında yetişmez.

  tun ve putçuların nezaretinde Allah erleri yetişmez.
  Yetişmesine de imkân ve ihtimal yoktur.


  Muhammed Metin b. Cemaleddin Müftüoğlu (Kaplan)
  Emir'ül-Mü'minin ve Halifet'ül-Müslimin

     KANUN KOYMA ALLAH’A MAHSUSTUR

  Beyyine 5 (Hakimiyyet)

  ĺslam Dini Nedir ve Ne Değildir?

  Yeni Dünya Düzeni mi?!.


  H a r e k e t i m i z i n - - T e m e l - - P r e n s i p l e r i  Bildiriler:

  ALLAH (cc)´I BİRLEYEN BİR MÜSLÜMAN, DEMOKRASİNİN BIR KÜFÜR DÜZENİ OLDUĞUNU İDRAK VE İKRAR ETMELİDİR!

  Bu
  hakikatı haykırmayanlar, ya bilmediklerinden veyahut da bilinçli olarak bu gerçeği söylemiyorlar.

  Bilmeyenlere sözümüz yoktur, hatayı ilk sırada kendimizden görmeliyiz, çünkü gereği şekilde tebliğ görevimizi yerine getiremediğimizden, bu durumdan mesuluz. Kendileri de hakikatları araştırmadıklarından dolayı bir o kadar sorumuludurlar.

  Bilinçli ve kasıtlı olarak bu gerçeği gizleyenlerin Hak Dinini, zalimlerin ve kafirlerin isteğine uygun yorumladıklarını görmekteyiz.

  İstedikleri, İslam dininin demokrasiyiküfrü- hoş gören, hak ile batılı birbirine karıştıran din halini almasıdır.

  Bunlar, zalimin (Amerika ve Avrupa´nın) bir gülücüğü uğruna (makam ve para), zulme çanak tutan liderler ve hocalardır.

  Onlara ve demokratlara kesin ve net cevabımız:

  DEMOKRASİ VE LAİK DÜZENİN İSLAMDA YERİ YOKTUR

 • İSLAM DİNİ LAİK REJİMLE BAĞDAŞIR MI ?
 • Dünyayı Fesada Veren ĺki Put
 • Laik düzen Türkiye´nin baş belası..
 • Demokrasi Simsarları
 • ĺki şey Arasında Tercih
 • ĺslam ve Demokrasi

  HABER / YORUM

 • İSLAM DİNİ LAİK REJİMLE BAĞDAŞIR MI ?
 • İSLAM HÜKÜMETİ VE İSLAM DEVLETİ
 • KAFİR ANAYASYA HAYIR!
 • KANUN KOYMA ALLAH’A MAHSUSTUR
 • Müslümanlar ve Hilâfet
 • Neden Şeriat?
 • TEK DÜŞMAN İSLAM!
   

  B İ L D İ R İ L E R


 • Hâkimiyyet –1-
 • Devlete Gidiş Yolu Parti mi, Tebliğ mi?
 • Batıl Sistemler ve Hocalar
 • Dünyayı Fesada Veren ĺki Put
 • Gençlere Tebliğ Mahiyetinde Açık Mektup
 • Devletsiz Bir ĺslam Dini Düşünülemez!
 • ĺki şey Arasında Tercih
 • Kendimizi Tekrar Tanıma!
 • Yeni Neslin Görevi

  VAAZLAR / V I D E O

 • TEŞHİS VE TEDAVİ
 • İKİ DİN VE BİZ
 • HAK VE BATIL

   


  İSLAMİ BİLGİLERİ CD´YE YÜKLEYİP ÇALIŞTIRABİLİRSİNİZ

   

  Beiträge in
  deutscher Sprache!


  Duyuru.1:
  Sayfamız -www.seriat.net- ve -...özgürlük- sayfasından başka
  sayfalara itibar edilmeyecektir!

  Haftanın Sohbeti

   

  2019-08-11 (KB)

  2019-08-11

  2019-05-17

  2019-05-10

  2019-05-03

  2019-04-26

  2019-03-15

  2019-01-11
  TAKVIM 1440 AVRUPA


  TAKVIM 1440 TÜRKIYE


  KALENDER 1440 EUROPA

   

   

   

   


  Die ganze Zeitschrift DIA
  zum Download!
  (DIA-Almanca dergisinin bütün
  sayisini indirip-tebliğ amacli
  coğaltilabilinir!


  Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!


  Gayemiz ĺslam'ın devlet olmasıdır!


  _______________

   

  ĺslam aynı zamanda bir hukuk devletidir!

  _______________

  ĺslam Dini, hayatın her safhası, her hareketi hakkında hüküm
  getirmiştir!

  _______________


  ĺbadetsiz ĺslam olmayacağı gibi, siyasetsiz de ĺslam olmaz!

   

  _______________  ĺslam'ın devletini kabul etmemek bir takım farzları kabul etmemek demektir. Farzı kabul etmemek ise insanı kâfirliğe götürür!

  _______________

  Bir yerde müslümanlar varsa orada ĺslam vardır. ĺslam varsa orada onun devletinden ve siyasetinden bahsetmek de vardır!  _______________


  Her müslüman, ĺslam devlet reisini tanıyacaktır, tanıması farzdır!

   

  _______________


  Din ayrı şey, devlet ayrı şey demek, her fitnenin ve melanetin başı olmustur!

  _______________


  Cumhuriyet'in gelişiyle medreselere sed çekildi!

  _______________


  ĺlimsiz ne tefsir yapılır ne de dervişlik!

  _______________


  ĺlim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite olmalıdır!

  _______________


  ĺlim tahsil etmek için kadın-erkek, genç-ihtiyar istisnasız hepinizin günde bir iki saatlik zaman ayırması elbette mümkündür ve imkân dahilindedir!

  _______________


  Bir ĺslam Devleti'nın kuruluşunda önce bir ilmî heyet meydana getırilir!

  _______________


  ĺdareyi yani icraati, ilmin ve muttaki âlimlerin emrine vermek şarttır!

  _______________


  Mensublarımız hem kendilerini hem de aile ve efradını eğitim ve öğretime tabi tutacaklardır!

  _______________


  Hoca efendiler mevcut bilgisiyle yetinmeyecek, her gün kitab okuyacak, yeni yeni meseleler öğrenecektir!

  _______________


  Muhtaç olduğu ĺlimleri tahsil etmek, erkek-kadın her müslümana farz-i ayindir!

  _______________  Allah'a asker olma şerefini üzerine alma niyet ve maksadını hedefleyen şu cemaata 12 ilmi tahsil etmek farz-i ayn hükmündedir!

  _______________


  Bütün camilerimiz ĺlim yönünden birer üniversite olmalıdır!

  _______________


  Hoca demek, 12 ilme asina demektir!

  _______________  Tagutu red ve inkâr insani Tevhid'e götürür!

  _______________


  Günümüz müslümanının en önemli meselesi Tevhid'dir!

  _______________


  Mekke'de ele alınan mesele hemen hemen sadece Tevhid'dir!

  _______________


  La ilahe illallah demek suretiyle uluhiyyet Allah'a tahsis edilmiş olur!

  _______________


  Allah'ın kanunları varken insanlar tarafindan konan kanunlara uyanların müşrik olacaklarında şüphe yoktur!

  _______________


  Mü'minleşen ve imanını muhafaza eden o kimsedir ki, onun her halkı ve her yönü Tevhid'dir!

  _______________


  Peygamberler ve tagutlar arasındaki asıl mücadele hakimiyyettir, Tevhid ve şirktir!

  _______________


  Tagutu, putu ve her türlü put sistemini red ve inkâr eden kişiler Tevhid ehlidir!


  _______________  Müslümana devlet, hava ve su gibi lazımdır, vacibtir!

  _______________


  ĺlme hürmet etmek ve saygı duymak bir vecibedir!

  _______________


  Dinden taviz vermek
  caiz değildir, haramdır.
  Çok ağır cezayı gerektirir!

  _______________

  Devleti ĺslam olmayan müslüman esirdir!

  _______________

  Tevhid ve iman hareketinın
  önü alınmaz!


  _______________


  ĺlim tahsili yönünden her ev medrese, her cami üniversite olmalıdır!

  _______________  Tagutu red ve inkâr insanı Tevhid'e götürür!

  _______________


  ĺslam devleti şirki reddetmiş,
  Tevhid'i getırmiştir!

  _______________  Ehl-i batıl şeytanî zekasını
  kullanarak önce taviz koparma yoluna gitti ve
  taviz üstüne taviz kopardı

  _______________